Kerk tussen de dijken

Nij Altoenae

Oudercommissie

Voorzitter     Jan Heida 403016
Penningmeester   
Gerda Stap 401363
leden       
Sietse Koopmans 402717
Aukje van Schepen 401503