Kerk tussen de dijken

Nij Altoenae

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter   Johan van der Meer 401438
Secretaresse Hieke van der Hoek 402573
Boekhouder   Klaas de Haan 403260
Leden        Dirk Swart 402716
  Otte Wijbenga 402862