Kerk tussen de dijken

Nij Altoenae

Commissie Erediensten

      

Voorzitter Annie Rooda  402106
Secretaresse    Harmke van der Meer 403893
Leden        Wim van der Molen 403132
  Sietse van der Veen 06-26564041
  Tine Postma 401800
  Cor Dijkstra 06--41266227