Kerk tussen de dijken

Nij Altoenae

Diaconie

Voorzitter      Aliet Lautenbag 403902
Secretaris      Hennie Talsma 403080
Penningmeester  Wijtze Koopmans 06-28913807