Kerk tussen de dijken

Nij Altoenae

Kerkenraad

Voorzitter Minke van der Molen - Kuik 403132
Scriba      Wietske van der Meer - de Haan 403008
Ouderlingen Japke Postma - Hoekstra 401367
  Christine Wielinga 404762
  Dirk Swart en Luciëne van der Molen 402716
Jeugdouderling  Pieter en Wabineke de Grijs 400000