Kerk tussen de dijken

Nij Altoenae

Organisten

Organisten  Frans Stap 491925
  Griet Wijbenga  402660

                              Jacob Hoekstra