Kerk tussen de dijken

Nij Altoenae

Pastoraal werker

Pastoraal werker: Pieter Knijff (0519 - 561230) - per 1 september  2017