Kerk tussen de dijken

Nij Altoenae

Zending- en evangelisatiecommissie

Voorzitter      Minke van der Molen 403132
    402271
Secretaris      Tjip van der Veen 403020
Penningmeester  Riemke Binnema 432018
Leden           Aliet Lautenbag 403902
  Minne Postma

403882